Hier worden de cursussen gepubliceerd die zullen worden onderwezen aan het ROC A12 Velp gedurende het schooljaar 2016 2017 binnen de opleiding tot applicatie-ontwikkelaar. Studenten binnen deze opleiding zullen een eigen account toegewezen krijgen en zullen kunnen inloggen om zo deel te kunnen nemen aan de cursussen en om testen af te leggen.

PHP cursus voor eerstejaars studenten MBO voor opleiding Applicatie Ontwikkeling. 

PHP cursus voor eerstejaars studenten MBO voor opleiding Applicatie Ontwikkeling. 

Binnen deze cursus aandacht voor de basis van php programmeer taal en de mogelijkheden van php wat betreft data beheer via mysql. In het tweede gedeelte aandacht voor het werken met API's, json bestanden en gebruik van Javascript, React en Node binnen de ontwikkeling van applicaties. 

Binnen deze cursus aandacht voor de basis van php programmeer taal en de mogelijkheden van php wat betreft data beheer via mysql. Tijdens het tweede gedeelte van de cursus werkt de student aan een eigen PHP Applicatie.

Binnen deze cursus aandacht voor de basis van php programmeer taal en de mogelijkheden van php wat betreft data beheer via mysql.

Binnen deze cursus aandacht voor de basis van php programmeer taal en de mogelijkheden van php wat betreft data beheer via mysql.

Binnen deze cursus aandacht voor de basis van php programmeer taal en de mogelijkheden van php wat betreft data beheer via mysql.

Binnen deze cursus aandacht voor de basis van php programmeer taal en de mogelijkheden van php wat betreft data beheer via mysql.

Binnen deze cursus aandacht voor de basis van php programmeer taal en de mogelijkheden van php wat betreft data beheer via mysql.