Ondernemen is een breed begrip. In het dagelijks taalgebruik betreft vaak bedrijfsmatig ondernemen. Iemand die een bedrijf runt en iemand die eigenaar is van een bedrijf wordt een ondernemer genoemd. Maar ondernemen is meer dan alleen winst behalen. En ondernemen vindt niet alleen plaats binnen een bedrijf. Ons hele leven bestaat uit ondernemen.
Binnen deze categorie kunt u cursussen vinden die u op weg kunnen helpen om uw ondernemen een succes te laten zijn. Er wordt aandacht gegeven aan het stellen van de juiste doelen, aan projectmatig werken, aan motivatie en een tool's en software die u kunnen helpen om de juiste doelen op de juiste wijze te realiseren.

How to use Technologies in my course?

Best practices of using the various technologies around and implementing them into your Moodle course.

Multimedia, Flash, Java, Video, Animation...

Deze cursus leert u om projectmatig te werken. Daartoe worden tools geïntroduceerd en leert u een keuze te maken uit de beschikbare software voor projectmanagement. U leert de basis van projectmatig werken, doelen te formuleren, subdoelen te formuleren, kansen en hindernissen te benoemen, strategie te bepalen, een stappenplan te ontwerpen, rollen toe te kennen en uiteindelijk om te evalueren. Door het doorlopen van deze cursus zult u gemotiveerd raken om aan uw project te werken omdat u zult ontdekken hoe u uw tijd en mogelijkheden het beste kunt besteden.

Vanwege het motiverende karakter van deze cursus is het van belang dat deze cursus doorlopen wordt voordat er gestart wordt met een andere cursus.