Opdracht: behaal certificaat HTML bij Sololearn.com

Als het goed is heb je dit certificaat al behaald tijdens Web2. Stuur hier de link in naar je profiel op Sololearn zodat je hiervoor nog een keer punten kan krijgen.