Opdracht: behaal certificaat Javascript bij Sololearn.com

Als het goed is ben je aan deze cursus begonnen tijdens Web3. Stuur hier de link in naar je profiel op Sololearn zodat je hiervoor extra punten kan krijgen.