Vervolg WEB

Eerste week na blok 2 en na de afronding van WEB2. We weten wie geslaagd is en wie niet. We geven aandacht aan nieuwe planning en gewenste werkwijze. Deze week beginnen we met een samenvatting van de onderwerpen uit WEB 2 waarbij we natuurlijk ook aandacht geven aan de eindtoets en de (goede) antwoorden. Mogelijk starten we met een Kahoot om te kijken wie er nog "up to date" is. 


Tijdens dit blok (blok 3), wordt er aandacht gegeven aan software die ons (gratis) ter beschikking staat om HTML5 applicaties te ontwikkelen met daarbij aandacht voor:

- draw.io - wireframing

- Maqetta - mobiele applicaties

- Aptana studio 3 - te ingewikkeld - te weinig extra

- Coffeecup HTML builder - met preview

- Coffeecup - webform builder

- Coffeecup - webcalendar builder

- Mobirise webbuilder - drag and drop - geen code editor

- Serif WebPlus - discontinued

- enzovoorts.

Deze lijst wordt gedurende blok 3 uitgebreid en input van studenten is gewenst. Als professioneel ontwikkelaar moet je op de hoogte zijn van de (gratis) mogelijkheden. Bijna alle klanten kennen al een bepaald systeem of bepaalde software en als je niet kan meepraten en kan adviseren, val je al snel af.

Tijdens dit blok aandacht voor:

- Joomla.com (online webbuilder)

- Joomla.org (gratis download - installatie op eigen server)

- Wordpress.com (online webbuilder)

- Wordpress.org (gratis download - installatie op eigen server)

- Weebly

- site123.com

- openelement.com

Er zullen verschillende werkwijzen geprobeerd worden. Belangrijk is dat er "onderzoekend" gewerkt wordt. De docent zal een uitleg en presentatie geven wat betreft bepaalde software maar ook wordt verwacht dat de student zelf op zoek gaat naar mogelijkheden en ook zelf software test en documenteert hoe de software te gebruiken en wat de voor- en nadelen zijn.

Gedeeltelijk wordt er twee aan twee gewerkt en gedeeltelijk individueel. De student zal continue werken aan het opleveren van producten en zal sommige producten moeten presenteren.

Last modified: Tuesday, 14 February 2017, 9:56 PM