THEORIE - EINDTOETS

Toetsen WEB1, WEB2 en WEB3

Vragen uit vorige toetsen kunnen terugkomen bij de toets WEB4. Toets WEB4 is de eindtoets van het vak WEB voor leerjaar 1. 

Inhoud LOGBOEK van alle studenten

De inhoud van het LOGBOEK (van alle studenten) is theorie die je moet kennen voor de eindtoets. Dus ook de inhoud van het commentaar van de docent maar ook de webtools die genoemd worden zoals:

  • kennis van Pigendo - wat is het - wat kan je ermee - hoe werkt het - wat kan je er niet mee.
  • kennis van layoutit.com - wat is het - wat kan je ermee - hoe werkt het - wat kan je er niet mee.

Cursussen HTML en CSS uit Sololearn

Tijdens dit blok moet je aantonen dat je certificaten HTML en CSS hebt gehaald bij Sololearn. De inhoud van deze curssusen telt als theorie voor de eindtoets en vragen uit de cursus moet je verwachten als vragen voor de eindtoets. 

Lijst met opdrachten

Dit blok (WEB4) zijn we begonnen met een lijst met mogelijke web opdrachten waaruit je een keuze hebt gemaakt. Deze lijst kan HIER terugvinden. Je moet de betekenis kennen van alle begrippen die in die lijst genoemd worden. Van de software die genoemd wordt, moet je kunnen aangeven waar die software voor dient en in algemene bewoordingen kunnen aangeven hoe deze software te gebruiken. Ook moet je voorbeelden kunnen noemen (zoveel mogelijk) van typische web opdrachten. 

A. Optimalisatie vindbaarheid (SEO)

Hierbij heb je de volgende online tools nodig:

1. Google Analytics - om te achterhalen hoeveel bezoekers
2. Google webmaster tools - voor controle sitemap, indexering en om te achterhalen via welke zoektermen of via welk device bezoekers je website hebben bezocht.
3. Google adwords keywordplanner - om uit te zoeken op welke zoekwoorden mensen uit bepaalde geo-locatie zoeken.
4. Online software voor SEO rapportage. Bijvoorbeeld: https://seositecheckup.com om online SEO rapport te creeren met advies voor verbeteringen. 

Je moet verder kunnen aangeven hoe GTMetrix en de W3 validator kunnen helpen bij SEO. 

B. Pagespeed

Via gtmetrix.com kan je controleren hoe snel je website is en hoe deze pagespeed te verbeteren. De volgende zaken krijgen bijvoorbeeld aandacht bij GTMetrix:

Enable gzip compression
Leverage browser caching
Minify JavaScript
Minify CSS
Defer parsing of JavaScript
Optimize images

Je moet weten wat de betekenis van dit alles is. Zie daarvoor www.gtmetrix.com

C. Ontwikkelen mobiele applicatie (Android) voor Google Play

De volgende online systemen hebben aandacht gekregen:

Je moet kunnen aangeven wat je wel en niet kan met deze twee systemen. Je moet kunnen aangeven wat je kan doen via ionicframework.com of via https://apps.ionic.io of https://creator.ionic.io en wat het verschil is tussen deze drie platforms. 

D. Bibliotheek van tools

Je moet een aantal online webtools kunnen noemen en kunnen aangeven wat je er mee kan doen. 

E. Validatie HTML en CSS

Je moet kunnen aangeven hoe je HTML en CSS kunt valideren. Ook moet je voorbeelden kunnen noemen van veel voorkomende HTML of CSS errors.

F.  Bouwen van webwinkel

Je moet kunnen aangeven hoe je in Joomla en in Wordpress vrij snel een webwinkel maakt. 

G. Bouwen van website voor meerdere publicisten

Waar moet je op letten bij het bouwen van een website voor meerdere publicisten? Hoe zet je zo'n website op in Joomla? 

H. Bouw een website voor de Speelotheek in Velp

We hebben in de klas gezamenlijk het interview voorbereid. Je moet weten over welke onderwerpen je een eventuele klant wilt bevragen en welk vragen je gaat stellen en hoe je een interview opbouwt. 

I. Opzetten Webserver voor beheer meerdere websites.

Als web ontwikkelaar moet je kennis hebben van de basisvereisten van je webserver. Termen die je zeker moet kennen: subdomein, DNS beheer, naamservers, IP adres, shared ten opzichte van dedicated hosting, kenmerken van hosting (schijfruimte, verkeer, RAM), namen van hosting panels (Cpanel, DirectAdmin), namen van enkele bekende hosting bedrijven (Hostnet, Versio, Vimexx, Starthosting, Webfaction e.a.).

Last modified: Saturday, 17 June 2017, 11:45 AM